Featured Articles
All Stories

உடலுறவின்போது பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். ஆணின் உயிரணுக்களின் செயல்பாடுகள்

ஒருமுறை உடல் உறவு கொள் ளும்போது 380 முதல் 480 மில்லியன் உயிரணு பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். இந்த உயிரணுக்கள் பெண்குறி பாதை, கர் ப்பப்பை வாசல் என பலவற்றில் பயணித்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்புக்குள் செல்ல கிட்டத்தட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து மணி நேரம் ஆகும். இதனால்,480 மில்லி யன் உயிரணுவில் சுமார் 3000 உயிரணுக்கள் மட்டுமே டியூப்புக்குள்செல்லும். இவற்றிலும் பல, அசைந்து கொண் டேயிருக்கும் சீலியாக்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல், இறந்து போய் சில நூறு உயிரணுக்களே எஞ்சி நின்று கருமுட்டைக்கு அருகில் போய்நிற்கும். இந்த சில நூறு உயிரணுக்களில், ஒரே ஒரு உயிரணு மட்டுமே கடைசியில் கருமுட்டையைத் துளைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றுவிடும். ஒரு உயிரணு வந்தவுடன் கருமுட்டை மூடிக்கொள்ளும். இன்னொரு உயிரணு உள்ளே வராமலிருக் கத்தான் இந்த ஏற்பாடு! கருமுட்டையிலிருக்கும் 23 குரோமோசோம்களும், உயிரணுவில் இருக்கும் 23 குரோமோசோம்களும் சேர்ந்து (23 ஜோடி) 46 குரோ மோசோம்களாகி உயிர் உருவாகும். இயற்கைக்கு ஈடு இணை ஏதுமே இல்லை என்று திரும்பத் திரும்ப… பலரும் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்பது புரிகிறதா மனிதர்களே..! இந்த இடத்தில் ஒரு கேள்வி எழலாம். ஒரே ஒரு உயிரணு மட்டும் கருமுட்டையை அடைந்து உயிர் உருவாகிறது எனும்போது… ஏன் இயற்கை லட்சக் கணக்கான உயிரணுக்களை விந்தில் உரு வாக்குகிறது? நியாயமான கேள்விதான். மராத்தான் ஓட்டம் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அதில் ஓட்டப்பந்தயம் ஆரம்பிக்கும்போது சில நூறு பேர்கள் இருப்பார்கள். கடைசியில் பல மைல்களை கடந்து, இறுதியில் ஜெயிப்பது ஒரே ஒருவர் மட்டுமே. மராத்தான் ஓட்டத்தில் பல மைல்களைத் தொய்வின்றி, எந்தவி தமான தங்குதடையின்றி ஓடிச்சென்று கடக்க பலம் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சக்தியு டையவர்களை வெகு சிலரிலிருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது… இருக்க மாட்டார்கள். அதனால்தான் மராத்தானில் பலர் ஓடுகிறார்கள். அதுபோல உயிரணுவும் உள்ளே நீந்தி செல்ல மிகுந்த பலம் தேவை. இது வெகு சில உயிரணுவால் மட்டுமே சாத்தியம். அதனால்தான் பல லட்ச உயிரணுக்களை இயற்கை படைத்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, கருமுட்டையைத் துளைத்துக் கொண்டு உயிரணு உள்ளே செல்கிறது என்றோமல்லவா… அப்போது, உயிரணுவின் உடல் பகுதி, வால் பகுதி ஆகியவை உள்ளே போகாது. கருமுட்டையை உயிரணு துளைக்கும்போது, உயிரணுவின் தலைப்பகுதியில் இருக்கும் 23 குரோமோசோம்களை மட்டும் (நியூக்ளியஸ்) கரு முட்டைக்குள் செலுத்திவிட்டு, உயிரணுவில் வாலும் உடலும் இறந்து போய் திரும்பிவிடும் . உயிரணு கருமுட்டையை மோதும்போது, உயிரணுவின் தலைப் பகுதியில் “அக்ரோசின்” எனும் ரசாயனம் வெளிப்பட்டு கருமுட்டையின் சுவரை அரித்து சிறிய துளையை ஏற்படுத்தும். ஒரு பெண்ணைக் கர்ப்பமாக்கத் தேவையான அளவில் உயிரணுக்கள், ஆரோக்கியமான உயிரணுக்கள் ஓர் ஆணிடம் இருக்க வேண்டும். இந்த உண்மையைப் புரிந்துகொள்ளாமல் “தனது விந்து கெட்டியாக இருக்கிறது என்றோ, நீர்த்துள்ளது என்றோ…” நினைத்து கொண்டு சிலர் போலி டாக்டர்களிடம் சிகிச்சைக்கு செல்வார்கள். அவர்களும், இதை சாக்காக வைத்துப் பணதைக் கறந்துவிடுவார்கள். விந்து கெட்டியாக இருப்பதற்கும், நீர்த்து இருப் பதற்கும் நாம் சாப்பிடும் உணவு, நம் உடலில் உள்ள நீர்சத்து, உடல் ஆரோக்கியம் போன்றவைதான் காரணம். ஆகவே விந்து கெட்டியாக அல்லது நீர்த்துப் போயிருப்பது ஒரு குறைபாடு அல்ல. ஆரோக் கியமான உயிரணு அதில் உள்ளதா என்பதே முக்கியமானது. சரி, உயிர் எப்படி வளர்கிறது? உயிர் எப்படி வளர்கிறது… கருமுட்டையுடன் விந்தின் உயிரணு இணைந்ததும் கரு உருவாகிறது. ஆரம்பத்தில் கருவுக்குள் ஒரே ஒரு செல்தான் இருக்கும். அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் அந்த ஒரு செல், இரண்டு செல் ஆகிவிடும். அடுத்தடுத்து, அவை பன்மடங்காகப் பெருகி நான்காவது நாளில் பல ஆயிரம் செல்கள் சேர்ந்த ஒரு பந்து மா திரி ஆகிவிடும். இந்தப் பந்துக்கு மாரு லா (Morula) என்று பெயர். இந்த மாருலா, நான்காம் நாள் ஃபெலோப்பியன் டியூப்பிலிருந்து நகர்ந்து கர்ப்பப் பைக்குள் வந்துவிடும். ஏழாம் நாள் கர்ப்பப்பையில் உப்பிக் கொ ண்டிருக்கும் உள்சுவரான “எண்டோமெட்ரிய”த்தில் இந்த மாருலா அமர்ந்துவி டும். அங்கே படிப்படியாகப் பத்தாவது மாதம் வரை வள ரும். அதன்பிறகு ஒரு புதிய ஜீவன் பூமிக்கு வந்து வெளி ச்சத்தைத் தரிசிக்கும். இது இயற்கையாக, இயல்பாக எல் லோருக்கும் நடைபெறும் கருத்தரித்தலாகும்.ஆனால், வெகு சில பெண்களுக்கு நான்காவது நாள் ஃபெலோப் பியன் டியூப்பிலிருந்து, மாருலா நகராமல் அதற்குள் ளேயே கரு வாக வளரும். இதற்கு “எக்டோபிக் பிரகன ன்சி” (Ectopic pregnancy) என்று பெயர். இது தாயின் உயிருக்கே ஆபத்தாகி விடும் கர்ப்பம். ஏனெனில், கர்ப்பப்பைக்கு இருக்கிற விரிந்துகொடுக் கிற தன்மை, ஃபெலோப்பியன் டியூப்புக்கு இல்லை என்பதால் தான் இந்த ஆபத்து. சரி, கரு எப்படி ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ மாறுகிறது? உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லிலும் 23 ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருக்கும். இதில் 22 ஜோடி குரோமோசோம்களின் வேலை பரம்பரை குணம், நிறம், நோய்க் கூறு போன்றவற்றை நிர்ணயிப்பது. எஞ்சியுள்ள ஒரு ஜோடி, அதாவது 23வது ஜோடிதான் பாலின த்தைத் தீர்மானிக்கும் குரோ மோசோம் (Sex chromosomes). ஆணின் உயிரணுவில் உள்ள 23 குரோமோசோமில் 50 சதவிகிதம் “எக்ஸ்” குரோமோசோம்களாகவும், 50 சதவிகிதம் “ஒய்” குரோமோ சோம்களாகவும் இருக்கும். பெண் ணின் கருமுட்டையில் உள்ள 23 குரோமோசோமில் 100 சதவிகித மும் “எக்ஸ்” குரோமோசோம்கள் மட்டுமே இருக்கும். ஆணின் உயி ரணுவில் உள்ள “ஒய்” குரோமோசோம் பெண்ணின் கருமுட்டை யில் உள்ள “எக்ஸ்” குரோமோசோமுடன் சேர்ந்தால் “எக்ஸ்ஒய்” ஆகி, ஆண் குழந்தை உருவாகும். உயிர ணுவில் உள்ள “எக்ஸ் ” குரோ மோசோம் பெண்ணின் கருமுட்டையில் உள்ள “x” குரோமோ சோமுடன் சேர்ந் தால் “எக்ஸ் எக்ஸ்” ஆகி பெண் குழந்தை உருவாகும். இப்போது ஒரு உண்மை புரிகிறதா? ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் பெ ண் குழந்தை உருவாகக் காரணமாக இருப்பது ஆணின் உயிரணு என்பது தெரியாத பலர், “பொட்டை புள்ளைய பெத்துருக்கியே, உன்னை மாதிரியே” என்று பெண்ணைத் திட்டுவார்கள். முழுக்க முழுக்க பெண், ஆண் என்பதைத் தீர்மானிப்பது ஆணின் உயிரணுதானே தவிர, பெண் அல்ல!

Posted at 03:42:00 |  by Hot News Tube

நெட்டில் வைரலாக பரவும் அனுஹ்காவின் ஆபாச குளியல் வீடியோPosted at 00:05:00 |  by Hot News Tube

பல மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்த கௌதமியின் ஆபாச வீடியோ


Posted at 23:57:00 |  by Hot News Tube

வெப் கேம் வழியாக ஒரு நாளில் லட்சங்கள் சம்பாரிக்கும் இளம் பெண். . ஒரு அதிர்ச்சி வீடியோ.

Add caption


Posted at 23:48:00 |  by Hot News Tube

இங்கு நடக்கும் கூத்தை பாருங்கள்.. ! 2015-ல் அதிகமாக WHATSAPP-ல் அதிகமாக பரவிய வீடியோPosted at 23:33:00 |  by Hot News Tube

கடந்த வருடம் மாயமான ஆசிரியையும் மாணவனும் கைது

கடந்த வருடம் மாணவனுடன் மாயமானதாக தேடப்பட்டு வந்த ஆசிரியை, குறித்த மாணவனுடன் திருப்பூரில் வைத்து பொலிஸாரால் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இச் சம்வபம் கடந்த ஆண்டு தென்காசியில் இடம்பெற்றுள்ளது. இச் சம்பவம் பற்றி மேலும் தெரியவருவதாவது, நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி அருகே கடையநல்லூர் கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்திரகுமார். மத்திய பொலிஸ் படையில் பணியாற்றி வரும் இவரது மனைவி மாரியம்மாள். இவர்களுடைய 15 வயது மகன் தென்காசி ஈனாவிலக்கு பகுதியிலுள்ள ஒரு பாடசாலையில் கல்வி கற்று வந்தார். கடந்த வருடம் மார்ச் மாதம் 31 ஆம் திகதி பாடசாலைக்குச் சென்ற குறித்த மாணவன் மாலையில் வீடு திரும்பவில்லை. இதுகுறித்த பெற்றோரின் புகாரின் பேரில் கடையநல்லூர் பொலிஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அப்போது மாயமான மாணவனும் அவனுடைய வகுப்பு ஆசிரியையான செங்கோட்டை காலாங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த கோதைலட்சுமியும் (29) காதலித்து வந்ததும், அவர்கள் இருவரும் ஊரை விட்டு தப்பி ஓடியதும் தெரியவந்தது. இந்நிலையில், சிவசுந்தரபாண்டியனை கண்டுபிடித்து ஆஜர்படுத்தக்கோரி அவரது தாயார் மாரியம்மாள் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஆள்கொணர்வு மனுத்தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில் ‘என் மகனை அவர் படிக்கும் பாடசாலையில் கடமையாற்றிய ஆசிரியை கோதை லெட்சுமி (29) கடத்திச் சென்றுள்ளார். அவரால் என் மகனின் உயிருக்கு ஆபத்துள்ளது’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் ஆசிரியை கோதைலெட்சுமியை கண்டுபிடித்து ஆஜர்படுத்தக் கோரி அவரது தந்தையும் ஆள்கொணர்வு மனுத்தாக்கல் செய்தார். இதையடுத்து ஆசிரியையும் மாணவனையும் 3 வாரங்களில் கண்டுபிடித்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என போலீசாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. இந்நிலையில், ஆசிரியை கோதையும் அம்மாணவரும் தற்போது திருப்பூரில் உள்ள பின்னலாடை நிறுவனத்தில் பணிக்கு சென்று வருவதாகப் பொலிஸாருக்குத் தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக திருப்பூருக்கு விரைந்து சென்ற கடையநல்லூர் பொலிஸார் இன்று அதிகாலை மாணவனையும் ஆசிரியரையும் கைது செய்துள்ளனர்.

Posted at 23:20:00 |  by Hot News Tube

எங்களை பிரித்துவிடாதீர்கள்: மாணவனுடன் மீட்கப்பட்ட ஆசிரியை வேண்டுகோள்


திருப்பூரில் மாணவனுடன் மீட்கப்பட்ட ஆசிரியையிடம் போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். நெல்லை மாவட்டம் கடையநல்லூர் அருகே உள்ள கிருஷ்ணாபுரம் கருப்பன் கோவில் வடக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் சந்திரகுமார். இவர் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள மத்திய பாதுகாப்பு படையில் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது மகன் சிவசுப்பிரமணியன் (வயது 15), தென்காசி இலத்தூர் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தான். கடந்த ஆண்டு எப்ரல் மாதம் 31ஆம் தேதி வீட்டை விட்டு சென்ற அவன், அதன் பின்னர் வீடு திரும்பவில்லை. இதையடுத்து கடையநல்லூர் போலீசில் தாய் மாரியம்மாள் புகார் செய்தார். போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மாணவன் சிவசுப்பிரமணியனை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் விசாரணையில் சிவசுப்பிரமணியன் அதே பள்ளியில் டீச்சராக வேலை பார்த்து வந்த செங்கோட்டை காலாங்கரை சங்கர சுப்பிரமணியன் தெருவைச்சேர்ந்த கேசரி மகள் கோதைலட்சுமி(23) என்பவருடன் மாயமாகியிருப்பது தெரியவந்தது. இது குறித்து கோதைலட்சுமியின் தந்தை செங்கோட்டை போலீசில் புகார் செய்தார். விசாரணையில் கோதைலட்சுமியும், சிவசுப்பிரமணியனும் நெருங்கி பழகியுள்ளனர். இந்த பழக்கம் அவர்களுக்குள் காதலாக மாறியது. இதையறிந்த கோதைலட்சுமியின் பெற்றோர் அவரை சத்தம் போட்டுள்ளனர். காதல் விவகாரம் பெற்றோருக்கு தெரிந்ததால் தங்களை பிரித்து விடுவார்களோ என்று எண்ணிய அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறியது தெரியவந்தது. மாயமான 2 பேரும் எங்கு சென்றார்கள் என்று போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அவர்களது செல்போனை தொடர்பு கொண்ட போது சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டிருந்தது. தனிடையே சிவசுந்தரபாண்டின் தாயார் மதுரை உயர் நீதிமன்றக் கிளையில் ஆட்கொணர்வு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், என் மகனை அவர் படிக்கும் பள்ளியில் பணிபுரிந்த கோதைலட்சுமி என்ற கடத்திச் சென்றுள்ளார். எனவே மகனை மீட்டுதரவேண்டும் என்று மனுவில் கூறியிருந்தார். கோதை லட்சுமியின் தந்தையும் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, ஆசிரியை மற்றும் மாணவனை 3 வாரங்களில் கண்டுபிடித்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து போலீஸார் அவர்களை கண்டுபிடிக்கும் பணீயை தீவிரப்படுத்தினர். இந்நிலையில் காணாமல் போன ஆசிரியை மற்றும் மாணவனும் திருப்பூரில் இருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து உடனடியாக திருப்பூருக்கு விரைந்த தனிப்படை போலீசார் அவர்களை அழைத்துவந்தனர். பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு முன்பு கோதை லட்சுமியிடம் போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அவர் கூறியதாவது- நாங்கள் இருவரும் காதலித்து வந்தோம். திருமணம் செய்துகொண்டு வாழ்வதற்காகவே தென்காசியிலிருந்து வெளியேறினோம். எங்கள் முடிவுக்கு நாங்கள் இருவரும்தான் காரணம். வேறு யாரும் கடத்தி செல்லவில்லை. புதுச்சேரி சென்ற நாங்கள் இருவரும் திருமணம் செய்துகொண்டோம். அங்கு தனியார் பள்ளி ஒன்றில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். பின்னர் போலீஸார் எங்களை தேடி பாண்டிச்சேரி வந்ததை அடுத்து அங்கிருந்து கிளம்பி திருப்பூருக்கு வந்தோம். அங்கி இருவரும் வேலைக்கு சேர்ந்தோம். இந்நிலையில் நான் கர்ப்பம் அடைந்ததால் வேலைக்கு செல்வதை நிறுத்தினேன். எங்களை பிரித்துவிடாதீர்கள் நிம்மதியாக வாழவிடுங்கள் என்று கூறினார்.

Posted at 23:12:00 |  by Hot News Tube

ஆசிரியையை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த பொறியியல் மாணவர்...

கல்லூரி பேராசிரியையை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக பொறியியல் மாணவர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். நாமக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள எருமப்பட்டியை அடுத்துள்ள கைக்காட்டியைச் சேர்ந்தவர் சாந்தி. திருச்சியில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் சாந்தி பேராசிரியையாக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த ஆம் ஆண்டு சாந்திக்கும் நாமக்கல் மாவட்டம், வடுகப்பட்டியைச் சேர்ந்த சுப்ரமணி என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது. ஆனால் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவர்கள் இருவரும் பிரிந்தனர். இதனால், சாந்தி தனது பெற்றோருடன் வசிக்கிறார். இந்நிலையில், தர்மபுரி மாவட்டம் ஜிட்டாம்பட்டியை சேர்ந்த கண்ணன் என்பவர் சாந்தியின் வீட்டிற்கு அருகில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி அப்பகுதியில் இருக்கும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வருகிறார். சாந்திக்கும், கண்ணனுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சாந்திக்கு விவாகரத்து கிடைத்தவுடன் அவரை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கண்ணன் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகின்றது. இந்நிலையில், அவர் சாந்தியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.இதனால் கர்ப்பமான சாந்தி நாமக்கலில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் கருவை கலைத்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதைத் தொடர்ந்து, விவாகரத்து கிடைத்த நிலையில் சாந்தி தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கண்ணனிடம் தெரிவித்த போது, கண்ணன் மறுத்துள்ளார். இந்நலையில் கண்ணன் மீதும், தன்னை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டிய கண்ணனின் தாயார் மிதும், நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சாந்தி காவல்துறையினரிடம் புகார் கொடுத்தார். இந்த புகாரின்பேரில் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கு அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Posted at 23:02:00 |  by Hot News Tube

தனது மகனையே திருமணம் செய்து கொண்டு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள தாயராகியுள்ள தாய்!


அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கிம் வெஸ்ட் என்ற பெண்மணி 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தனக்கு பிறந்த பென் போர்ட் என்ற மகனை சிறுவயதிலேயே வேறு ஒருவருக்கு தத்து கொடுத்துள்ளார். தற்போது, 32 வயதாகும் போர்ட், விக்டோரியா என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டு வாழ்ந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கிம் தனது மகனை சந்தித்தவுடன், அவன் மீது ஒரு இனம்புரியாத அன்பு வந்துள்ளது. இதே அன்பு, போர்ட்க்கும் வந்ததாம் இதனால் அவர்கள் இருவரும் நெருங்கிப்பழக ஆரம்பித்துள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து, போர்ட் தனது மனைவியிடம் இது குறித்து கூறியுள்ளார். பின்னர், போர்ட் கெம்சிகன் மாநிலத்திற்கு குடிபெயர்ந்து சென்றுள்ளார். அங்கு தனது தாயாரை அவர் திருமணம் செய்து கொண்டு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் தயாராக உள்ளனர். இது குறித்து கிம் கூறுகையில், "இந்த விஷயத்தை கேள்விப்படும் அனைவரும் இதனை, அருவருப்பாகவும், வியக்கத்தக்க சம்பவமாக பார்ப்பார்கள். ஆனால், இது முறையற்ற உறவு கிடையாது, மரபணு சார்ந்த இனக்கவர்ச்சி" எனக்கூறி விளக்கமளித்துள்ளார். மேலும், வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் இதுபோன்ற ஒருவித வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எனவே போர்ட்டை பிரிந்து ஒருபோதும் செல்லமாட்டேன் எனக்கூறியுள்ளார். தாயும் மகனும் திருமணம் செய்துகொள்ளும் முறையற்ற உறவு முறைகளுக்கு எந்த விதமான காரணங்களைக் கூறினாலும், அது ஏற்புடையது அல்ல என்றும் இது கலாச்சார சீரழிவு என்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


Posted at 22:55:00 |  by Hot News Tube

15 வயது சிறுவன் கற்பழித்த பெண்: கதறக் கதற கத்தியால் குத்தி இழுத்துச் சென்ற சம்பவத்தால் அதிர்ச்சி

சுவீடன் நாட்டில் உள்ள சிறுவர்கள் அகதி முகாமில் 22 வயதான பணிப் பெண் ஒருவர் கொலைசெய்யப்பட்ட சம்பவம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் இடம்பெற்றது. சிறுவர்களை பராமரிக்கச் சென்ற பெண்ணை கற்பழிக்க முயன்று இறுதியாக , அவரை கத்தியால் குத்தி இழுத்துச் சென்றுள்ளான். 15 வயதுச் சிறுவனா இப்படிச் செய்தது என்று பலரும் திகைப்பில் இருப்பீர்கள். அது தான் இல்லை. தற்போது தான் மேலதிக விபரங்களை சுவீடன் அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளார்கள். எத்தியோப்பிய நாட்டில் இருந்து வந்து அகதிகள் அந்தஸ்த்து கோரிய சிறுவன் இவன். தனக்கு 15 வயது என்று கூறியுள்ளான். ஆனால் அவனுக்கு வயது 20 என்பது தான் உண்மையாகும். சிறுவர் இல்லத்தில் ஏற்பட்ட குழப்ப நிலையை சரிசெய்யவே, 22 வயதான மனித நேயப் பணியாளரான இப் பெண் அங்கே சென்றுள்ளார். தன்னைக் கொலை செய்யவேண்டாம் , வேண்டாம் என்று அப்பெண் கதறி அழுதுள்ளார், இருப்பினும் அவன் இரக்கம் காட்டவில்லை. கத்தியால் குத்தி அப்பெண்ணை இழுத்துச் சென்றுள்ளான். இதனால் ரத்தம் பெருகி அப்பெண் துடித்து இறந்துபோனார். இதன் காரணமாக சுவீடன் நாட்டில் அகதிகளை இனியும் அங்கிகரிப்பதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. பல அகதிகள் பொய்யான தகவல்களை கொடுத்து அன் நாட்டில் தஞ்சம் கோருவதாகவும் அதிகாரிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்கள்.

Posted at 22:38:00 |  by Hot News Tube

வெளிநாட்டில் இருக்கும் தன் கள்ள கணவனுக்கு அனைத்தையும் திறந்து காட்டும் ஆண்டி..... வீடியோ இணைப்புPosted at 03:43:00 |  by Hot News Tube

மாணவர்களை வரிசையில் வரச் சொல்லி உறவு கொண்ட ஆசிரியை!

விர்ஜீனியா, அமெரிக்கா: தனது வீட்டில் மாணவர்களை வரிசையில் வரச் சொல்லி ஒவ்வொருவராக செக்ஸ வைக்கச் சொன்ன ஆசிரியையின் செயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமெரி்க்காவை இந்த சம்பவம் ஷாக் அடிக்க வைத்துள்ளது. அந்த ஆசிரியை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆசிரியை - மாணவர்கள் உறவு தொடர்பான கைதுகள் அமெரிக்காவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் அமெரிக்காவின் விர்ஜீனியாவைச் சேர்ந்த ஒரு ஆசிரியை தனது மாணவர்களை வீட்டுக்கு வரச் சொல்லி அவர்களை வரிசையில் நிறுத்தி ஒவ்வொருவராக உறவு கொண்ட செயல் அனைவரையும் அதிர வைத்துள்ளது. அந்த ஆசிரியையின் பெயர் எரிகா லின் மேசா. 28 வயதாகும் இவர் ஸ்டாப்போர்ட் நகரில் உள்ள கலோனியர் போர்ட் உயர்நிலைப் பள்ளியில் கணக்கு ஆசிரியையாக இருந்தவர். இவர் மீது ஏகப்பட்ட செக்ஸ் புகார்கள் வந்தன. அத்தனையும் மாணவர்களுடன் இவர் செக்ஸ் வைத்துக் கொண்டதாக வந்த புகார்கள்தான். 16 முதல் 18 வயது வரையிலான மாணவர்களுடன் பலமுறை உறவு வைத்துக் கொண்டதாக இவரும் ஒப்புக் கொண்டார். மேலும் ஒரு 16 வயது சிறுவனுக்கு தனது ஆபாசப் படத்தை அனுப்பி அவனையும் தன் வலையில் வீழ்த்தியதாகவும் அவர் ஒப்புக் கொண்டார். இதுகுறித்து கோர்ட்டில் அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தில், என்னிடம் எனது மாணவர்கள் ஆறுதல் அடைந்தனர். என்னுடன் இணைந்தால் திருப்தியாக இருப்பதாக கூறினர். என்னை விரும்பினர். எனவேதான் அவர்களுடன் நான் உறவு கொண்டேன். எனது கணவர் வெளியே போன பின்னர் எனது மாணவர்களை வீட்டுக்கு வரவழைத்து உறவு கொள்வேன். சில நேரம் கூடுதலாக மாணவர்கள் வந்து விடுவதும் உண்டு. அவர்களை காத்திருக்கச் சொ ல்லி பின்னர் உறவு கொள்வேன். எனது வீட்டுக்குக் கீழே மாணவர்களை வரிசையாக நிறுத்தி ஒவ்வொருவராக வந்து உறவு கொள்ள அனுமதித்ததும் உண்டு. ஒருமுறை எனது மாணவன் ஒருவரின் 18வது பிறந்த நாளையொட்டி அவன் விருப்பத்திற்காக காரில் செக்ஸ் வைத்துக் கொண்டேன் என்றார் மேசா. மேசாவின் கணவரும் ஆசிரியர்தான். இருவரும் பள்ளியின் வாலிபால் கோச்சாகவும் இருந்துள்ளனர். மேசா மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்கு 22 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை கிடைக்கும் என்கிறார்கள்.

Posted at 03:35:00 |  by Hot News Tube

சென்னையில் உடல் உறவு கொண்ட ஆசிரியை இந்த வீடியோவை பாருங்கள் | வீடியோ இணைப்பு


Posted at 03:23:00 |  by Hot News Tube

10 வருடமாக பெண்ணுறுப்புக்குள் சிக்கியிருந்த.!!

கிளாஸ்கோ: ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த 38 வயதுப் பெண்ணின் பெண்ணுறுப்புக்குள் ஒரு செக்ஸ் பொம்மை மாட்டிக் கொண்டு கடும் குடைச்சலைக் கொடுத்துள்ளது. 10 வருடத்திற்கு முன்பு இந்தப் பெண் குடிபோதையில் உடலுறவு ஆசை வந்தபோது, செக்ஸ் பொம்மையைப் பயன்படுத்தி இன்பம் அனுபவித்துள்ளார். ஆனால் குடிபோதையில் அதை உள்ளே தள்ளி விட்டு விட்டார். அதை மறந்தும் போய் விட்டார். ஆனால் அதற்குப் பின்னர் அவருக்கு அடிக்கடி வயிற்று வலியும், பெண்ணுறுப்பில் வலியும் ஏற்பட்டுள்ளது. கூடவே எடைக் குறைவும் இருந்துள்ளது. என்ன காரணம் என்பது அவருக்கு சரியாக தெரியவில்லை. இதையடுத்து சமீபத்தில் டாக்டரிடம் போனார் அவர். அவரைப் பரிசோதித்த டாக்டர்கள் பெண்ணுறுப்புப் பகுதியை எக்ஸ்ரே எடுத்துப் பார்த்தனர். அப்போதுதான் அவரது பெண்ணுறுப்புக்குள் செக்ஸ் பொம்மை சிக்கியிருப்பதைக் கண்டுபிடித்தனர். இதுதான் அவரை பத்து வருடமாக படாதபாடு படுத்தி வந்துள்ளது. தற்போது உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையை நோக்கி அவர் போய்க் கொண்டிருந்தபோதுதான் செக்ஸ் பொம்மை சிக்கியிருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவருக்கு அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் செக்ஸ் பொம்மையை தற்போது எடுத்துள்ளனர். இந்த பொம்மை போய் சிக்கியதால் அந்தப் பெண் சிறுநீர் கழிக்கவும் அவதிப்பட்டுள்ளார். மேலும் அவரது சிறுநீரகப் பையும் வீங்கி அடைத்துக் கொண்டு விட்டது. இதனால் சிறுநீரானது மீண்டும் சிறுநீரகத்திற்கே திரும்பிப் போயுள்ளது. மேலும் சிறுநீர் போகும் பாதையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Posted at 03:09:00 |  by Hot News Tube

நடுத்தெருவில் ஆடையை அவிழ்த்துவிட்டு ஆணிடம் உறவுக்கு கெஞ்சிய பெண்:

பெய்ஜிங்: சீனாவில் பெண் ஒருவர் குடிபோதையில் நடுத்தெருவில் ஆடையை அவிழ்த்துவிட்டு ஆண் ஒருவரிடம் தன்னுடன் உறவு கொள்ளுமாறு கெஞ்சும் வீடியோ இணையதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சீனாவின் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள ஷாங்காய் சாலையில் பெண் ஒருவர் குடிபோதையில் நடுத்தெருவில் தனது ஆடையை அவிழ்த்துவிட்டு அந்த வழியாக சென்ற ஆணிடம் தன்னுடன் உறவு கொள்ளுமாறு கெஞ்சியுள்ளார்.
அந்த பெண்ணின் நடவடிக்கையால் அந்த நபர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். குடிபோதையில் இருந்த பெண்ணோ அவரை விடாமல் கெஞ்சியதோடு கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டார். இதை பார்த்த 2 பேர் அந்த சம்பவத்தை வீடியோ எடுத்து இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர். போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து அந்த பெண்ணை அழைத்துச் செல்ல முயன்றும் அவர் மீண்டும் அந்த ஆணிடமே ஓடியுள்ளார். ஒரு வழியாக இரண்டு போலீசார் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை அழைத்துச் சென்றனர். அந்த பெண் பாலியல் தொழிலாளியா என்பது தெரியவில்லை என்று சீன ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

Posted at 02:58:00 |  by Hot News Tube

பெண்களுகள் சுய இன்பம் செய்வதற்க்காக ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட இடம் இதுதானாம் தெரியுமா? !!!!!!!!!!!!

ஜப்பானில் லவ் ஜூல் என்ற பெயரில் ஒரு பார் திறந்துள்ளனர். இது முற்றிலும் பெண்களுக்கானது என்பது விசேஷமானது. அதை விட விசேஷமானது, இந்த பாரானது, சுய இன்பம் அனுபவிக்க விரும்பும் பெண்களுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டதாம். டோக்கியோவின் ஷிபுயா என்ற இடத்தில் இந்த பார் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாரில் முற்றிலும் செக்ஸ் தொடர்பானவைதான் உள்ளன. சுவர்களைக் கூட செக்ஸ் பொம்மைகளைக் கொண்டு அலங்கரித்துள்ளனர். பாரின் உரிமையாளரான மெகுமி நககவா கூறுகையில், வைப்ரேட்டர் உள்ளிட்டவை எங்களது சுவரை அலங்கரித்துள்ளன. இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பெண்களுக்கு செக்ஸ் மீதும், தங்கள் மீதும் நம்பி்க்கை பெருகும். மேலும் சுய இன்பப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான விவாதங்களும் இங்கு நடைபெறுகிறது. பெண்கள் அனைவரும் ஒரே இடத்தில் குழுமி சுய இன்பப் பழக்கம் குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம். தங்களது அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். தகவல்களையும் பரிமாறிக் கொள்ளலாம். பெண்களின் சுய இன்பப் பழக்கம் தவறானது என்பது போலப் பேசுகிறார்கள். அது தவறானது என்பதை நிரூபிக்கவே இந்த பாரில் சுய இன்பப் பழக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோம் என்றார்.

Posted at 02:45:00 |  by Hot News Tube

திருமணமான 30 வயது பெண்ணுடன் உறவு... 10 வயது பொடியன்....


கராச்சி: திருமணமான 30 வயது பெண்ணுடன் தகாத உறவு வைத்திருந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 10 வயது சிறுவனுக்கு, ரூ 7 லட்சம் அபராதம் விதித்து பாகிஸ்தான் பழங்குடியின நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாணத்தில் உள்ள பங்க்லானி பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுவன் ஒருவன், பக்ரானி என்ற வேறொரு பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த 30 வயதுப் பெண்ணுடன் கள்ளத் தொடர்பு வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தால் இரு பழங்குடி இனத்தவருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இவ்விவகாரம் பழங்குடியின நீதிமன்றமான 'ஜிர்கா' வுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதில் விசாரணையின் முடிவில் 10 வயது சிறுவனுக்கு 7 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதித்து ஜிர்கா உத்தரவிட்டது. இது போன்ற பஞ்சாயத்து நடைபெற்றது என்பதை சிந்து மாகாண தலைமை போலீஸ் அதிகாரி உமர் துபெய்ல் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். ஆனால், பழங்குடியின் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும், எனவே இது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Posted at 02:34:00 |  by Hot News Tube

100 பேருடன் உறவு கொண்ட பெண் 6 மாத கர்ப்பம்...5 பேரில் ஒருவர்தான் அப்பா என்கிறார்!


இங்கிலாந்து: இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஜென்னி தாம்ப்சன் இப்போது கர்ப்பமாக இருக்கிறாராம். ஒரு பெண் கர்ப்பமாவது நியூஸ் இல்லை. ஆனால் ஜென்னியின் கர்ப்பம் ரொம்ப விசேஷமானது. இவர் 100 பேருடன் படுக்கையைப் பகிர்ந்து கொண்ட வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்டவர். இங்கிலாந்து கால்பந்து ஸ்டார் வேயன் ரூனியுடன் பின்னிப் பிணைந்து நட்பு பாராட்டியவர். இப்போது அவர் கர்ப்பமாகியுள்ளது கூட யாரால் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லையாம். ஆனால் ஐந்து பேரை சுட்டிக் காட்டி அவர்களில் ஒருவர்தான் என் பிள்ளைக்கு அப்பா என்று கூறுகிறார் ஜென்னி. ஜென்னி கதையைக் கேட்டால் உங்களுக்கு ஜன்னியே வந்துவிடும். அப்படி ஒரு அபாரமான பின்னணியைக் கொண்டவர் இந்த ஜென்னி. 19 வயதிலேயே எஸ்கார்ட் வேலைக்கு வந்தவர் ஜென்னி. எஸ்கார்ட் என்றால் ஆண்களுக்குத் துணையாக கூட மாட போய் வருவது. அப்படியே அவர்களை சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்வது. இத்தனை வருட கால எஸ்கார்ட் அனுபவத்தின் மூலம் 100க்கும் மேற்பட்டோருடன் படுக்கையைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளதாக பெருமையுடன் கூறியவர் ஜென்னி. அம்மணிக்கு இத்தனைக்கும் வயது 23தான் ஆகிறது. இங்கிலாந்து கால்பந்து வீரர்கள் பலருடனும் கூட ஜென்னிக்கு நல்ல உறவு உண்டு. அவர்கள், ஒருவரை ஒருவர் எப்படி உறவில் மிஞ்சினார்கள் என்ற கதையையெல்லாம் அம்பலத்தில் விட்டு அவர்களை அலற வைத்தவர் ஜென்னி. இங்கிலாந்து வீரர் வேயன் ரூனியின் மனைவி கொலீன் 5 மாத கர்ப்பமாக இருந்தபோது, ஜென்னியுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டாராம். அதேபோல ரூனியின் பரம வைரியான மரியோ பலடெல்லியுடனும் அவர் உறவு வைத்துக் கொண்டார். இருவரில் யாரை பெஸ்ட் ஆக நினைக்கிறீர்கள் என்று ஒருமுறை கேட்டபோது பலடெல்லி பல விஷயங்களில் ரூனியை விட பெரிய ஆள்தான் என்று நமுட்டுச் சிரிப்புடன் கூறி ரூனியை டென்ஷனாக்கினார். ரூனியை விட பலடெல்லிக்கு நல்ல நகைச்சுவை உணர்வும், ஜாலியான பேச்சும் நிறைய உண்டு என்றும் மேலும் ரூனியை டென்ஷனாக்கினார். பலடெல்லியும், ஜென்னியும் ஐந்து முறை சந்தித்துள்ளனர். அதில் 2 முறை பலடெல்லியின் கேர்ள் பிரண்ட் ரபேலா பிகோ இருக்கும்போதே அவருக்குப் பின்னால் போய் உறவு வைத்துக் கொண்ட கேடி ராணி கில்லாடி ராஜாவாக அசத்தியவர்கள். தனது பத்து காதலர்களில் பலடெல்லிக்கே முதலிடம் என்றும் கூறி பிரளயம் கிளப்பியவர் ஜென்னி. அதேசமயம், ரூனியைப் பற்றிப் பேசினாலே டென்ஷனாகி விடுகிறார் ஜென்னி. 2010ம் ஆண்டு ஒரு நாள் இரவு முழுக்க ஜாலியாக இருக்க தனக்கு 1200 பவுண்டு பணம் கொடுத்தார் ரூனி என்று கூறுகிறார் ஜென்னி இப்படி ஜென்னியின் அனுபவங்கள் நிறைய. அதைச் சொன்னால் தனியாக புக் போட்டு பெரும் காசு பார்த்து விடலாம். இப்போது 6 மாத கர்ப்பமாக இருக்கும் ஜென்னி அதற்கு யார் காரணம் என்பது சரியாக தெரியாமல் குழம்பியிருக்கிறாராம். இருப்பினும் ஒரு ஐந்து பேரை அவர் சந்தேகிக்கிறார். அவர்களில் ஒருவர்தான் கண்டிப்பாக எனது குழந்தைக்குத் தந்தை என்று கூறும் ஜென்னி, இதற்காக டிஎன்ஏ சோதனை செய்யப் போவதாகவும் கூறியுள்ளார். இங்கிலாந்தில் எல்லாம் எப்படித்தான் மழை பெய்யுதோ தெரியலையே...

Posted at 02:26:00 |  by Hot News Tube

பஸ்சில் நடிகை பின்னால் சுய இன்பம் அனுபவித்த ஆண்...


லிமா: பெரு நாட்டில் சமீபத்தில் மரணமடைந்த பிரபல பாடகி எடிடா குர்ரெராவின் மரணம் பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது. அவரை அவரது கணவரே கொலை செய்துள்ளதாக தற்போது கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து எடிடாவின் கணவரை போலீஸார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மேலும் எடிடாவின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து பெரு நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிராக நடந்து வரும் மிகப் பெரிய கொடும களும் வெளிச்சத்திற்கு வர ஆரம்பித்துள்ளதால் உலக மனித உரிமை அமைப்புகள் மற்றும் பெண்கள் அமைப்புகளின் பார்வை பெரு மீது விழுந்துள்ளது.

Posted at 01:17:00 |  by Hot News Tube

பூசாரி வேடம் போட்டு ஆசாமியாக சிறுமிகளை கெடுத்த மன்மதன்


சந்தேக நபர் சாந்திகர்ம என்ற தோஷம் கழிக்கும் பூசாரியாக வேடம் பூண்டு இரு சிறுமிகள் மீது பாலியல் பலாத்காரம் புரிந்த ஒருவரை ஹசலக்க பொலிசார் கைது செய்துள்ளனர். இச் சம்பவம் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது. அதில் 16 மற்றும் 13 வயதுடைய சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சந்தேக நபர் வெவ்வேறு பெயர்களில் பல்வேறு பிரதேசங்களிலும் நடமாடியுள்ளதாகத் தெரிய வருகின்றது.40 வயதுடைய மேற்படி சந்தேக நபர் சாந்திகர்ம என்ற தோஷம் கழிக்கும் பூசாரியாக வேடம் பூண்டு வந்துள்ளார் எனவும் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பிட்டசந்தேக நபரைக் கைது செய்த ஹசலக்க பொலிசார் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Posted at 01:00:00 |  by Hot News Tube
Copyright © 2013 Battinews.co Cine Leader converted by Cine Leader
Cine Leader. Proudly Powered by Cine Leader.
bck to top